Wolters Kluwer
Jeśli nie widzisz poprawnie poniższej wiadomości, otwórz..w.przeglądarce
 
 
 
NEWSLETTER
BHP
Z myślą o.bezpieczeństwie
 
 
Temat tygodnia

Forma rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

Ekspert Serwisu BHP wyjaśnia, czy rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy może być prowadzony w formie elektronicznej.
czytaj dalej
Aktualności
Piętrowanie palet musi zapewniać bezpieczeństwo transportu
Grafika

Prawidłowe rozmieszczenie ładunku na środku transportowym zapewni bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.

 
czytaj dalej
Aktualności
Znamy poziom wiedzy specjalistów BHP w Polsce

Analiza sytuacji oraz wykorzystanie w praktyce zapisów obowiązującego prawa okazały się najtrudniejsze dla specjalistów BHP.

 
czytaj dalej
POLECAMY

Niezbędnik każdego specjalisty ds. bhp
- postępowanie powypadkowe
- ocena ryzyka zawodowego
- szkolenia bhp

Wszystko pod ręką

SPRAWDŹ

 
BESTSELLER
Nowe zasady kierowania pracowników
na badania wstępne

Z tą książką nie popełnisz błędu

ZOBACZ
 
facebook   tweeter   tweeter
 
 
Aktualności
  Wymagania bezpieczeństwa i higieny podczas wypoczynku dzieci i młodzieży
 

Wakacje skłaniają do przypomnienia wymagań, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wymagania te, w szczególności warunki bezpieczeństwa i warunki higieniczne, określa rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 
czytaj dalej
  Europejscy partnerzy społeczni publikują program prac na lata 2015-2017
 

Dialog społeczny, tworzenie miejsc pracy, wzmocnienie produktywności i potrzeba walki z nierównościami społecznymi i biedą - europejskie organizacje pracodawców i związki zawodowe opublikowały analizę europejskiego rynku pracy we wspólnym programie prac na lata 2015-2017.

 
czytaj dalej
  Stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego wymaga zgody inspektora sanitarnego
 
Grafika

Przepisy bhp należą do systemu norm bezwzględnie obowiązujących. Oznacza to, że ich zastosowanie nie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone, tak jak to jest w przypadku norm względnie obowiązujących. Dotyczy to w szczególności organizacji stanowisk i pomieszczeń pracy, dla których podstawową regulacją jest rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Istnieją jednak pewne wyjątki od reguły, a dotyczą one obowiązków związanych z zapewnieniem oświetlenia naturalnego, wysokości oraz zagłębienia pomieszczeń pracy.

 
czytaj dalej
  Otwarte przestrzenie biurowe zwiększają narażenie na hałas
 

Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. W pomieszczeniach biurowych hałas może stanowić jeden z uciążliwszych czynników środowiska pracy.

 
czytaj dalej
SERWIS BHP
Uzyskaj fachową pomoc w rozwiązaniu problemów
w konkretnych sytuacjach zawodowych
Eksperci odpowiedzą na Twoje pytania
PRZETESTUJ >>>
  Co drugi Polak pracuje po godzinach
 

Aż 53 proc. osób, które wzięły udział w badaniu „Monitora Rynku Pracy", przyznało, że odczuwa presję szefów do wykonywania różnych obowiązków służbowych nawet po zakończeniu pracy.

 
czytaj dalej
  Ocena ryzyka zawodowego jest istotnym elementem systemu zarządzania bhp
 

Ocena ryzyka zawodowego odnosi się do stanowiska pracy, nie zaś do pracownika, dlatego na jednakowych stanowiskach pracy może być przeprowadzona jedna ocena, wspólna dla tych stanowisk.

 
czytaj dalej
  Gaśnice należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych
 

Jednym z podstawowych elementów mających na celu zapewnienie właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy jest wyposażenie w odpowiednie środki gaśnicze. Mimo iż zadanie to leży w kompetencji specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej, niejednokrotnie to pracownicy służby bhp w ramach przeprowadzanych audytów mogą przekazać cenne wskazówki w zakresie dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów.

 
czytaj dalej
Pytania i odpowiedzi
  Co powinien zrobić pracodawca w razie przerwy w dostawie ciepłej wody do pracowniczych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?
 

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

W sezonie letnim dostawcy wody serwisują węzły wodociągowe i cieplne. Co powinien zrobić pracodawca, który przez tydzień nie może zapewnić ciepłej wody pod prysznicami dla pracowników, którzy ze względu na charakter pracy muszą się wykąpać?

 
czytaj dalej
  Czy członek zespołu powypadkowego, który wniósł zdanie odrębne do protokołu powypadkowego, powinien go podpisać?
 

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Członek zespołu powypadkowego wniósł na piśmie zdanie odrębne do treści protokołu (nie zgadza się z nieuznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy). Pracodawca podpisał oświadczenie, że pomimo zdania odrębnego treść protokołu pozostaje bez zmian. Czy w takim razie, członek zespołu, który wniósł uwagi, podpisuje się w pkt 10 protokołu, czy też nie składa podpisu, a zdanie odrębne stanie się załącznikiem do protokołu?

 
czytaj dalej
  Jakie warunki pracy należy zapewnić zatrudnionym na budowie w okresie wysokich temperatur?
 

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie warunki pracy należy zapewnić zatrudnionym na budowie w okresie wysokich temperatur?

 
czytaj dalej
  Jak długo należy archiwizować kartę szkolenia wstępnego?
 

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jak długo należy archiwizować kartę szkolenia wstępnego?

 
czytaj dalej
  Jakie wymagania bhp należy spełnić przy wykonywaniu czyszczenia strumieniowo-ściernego?
 

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie wymagania bhp należy spełnić przy wykonywaniu czyszczenia strumieniowo-ściernego? Jakie środki ochrony indywidualnej są niezbędne na stanowiskach pracy, na których wykonuje się prace czyszczenia strumieniowo-ściernego?

 
czytaj dalej
Polecamy
  "Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r." - Anna Sokołowska (red. nauk.) BESTSELLER
 
Grafika

Książka ma formę przystępnego, praktycznego poradnika, w którym w sposób kompleksowy i przystępny zostały omówione przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Przedstawiono również obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. nowe zasady kierowania pracowników na badania wstępne. Publikacja wyjaśnia wątpliwości związane z wystawianiem skierowań na badania według nowego wzoru i analizą warunków pracy wskazanych w orzeczeniach lekarskich dostarczonych przez kandydatów na pracowników.

 
sprawdź
  Meritum BHP
 
Grafika

Meritum BHP to przystępny i kompleksowy poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W najnowszym czwartym wydaniu publikacji szczegółowo omówiono procedury oraz identyfikację zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (wraz z wzorami dokumentów - m.in. kart analizy i oceny ryzyka zawodowego), oszacowania, wyznaczenia ryzyka zawodowego, zamieszczając bardzo obszerne przykłady dla wybranych zawodów.

 
sprawdź
 
 
Wolters Kluwer
© Wolters Kluwer SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Infolinia: 0 801 04 45 45, e-mail: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 15.000.524,00 PLN.
Jeżeli chcesz edytować swój profil, użyj.tego linku

Aby poprawnie wyświetlać otrzymane od nas wiadomości,
dodaj nasz adres newsletter@wolterskluwer.pl do książki
adresowej. Zobacz tutaj.jak to zrobić.

Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj.tego.linku
www.bhp.abc.com.pl